Historia

Historia

Polynova Nissen AB bildades genom en fusionering av företagen Polynova Nordic AB och
R W Nissen AB.

R W Nissen AB

R W Nissen AB, som grundades 1946 i Stockholm, specialiserade sig i början på försäljning av plastväxthus och bevattningsanläggningar för jordbruket. I slutet av 50-talet började företaget även sälja plastfilm för byggnadsindustrin och olika sorters emballageprodukter. Under 70- och 80-talen utvecklade företaget framgångsrikt även egna produkter, bl.a. en sträckfilmsmaskin, som patenterades och såldes till ett flertal länder.

nissen

Polynova Nordic AB

År 1975 grundades företaget Polynova Nordic AB av 3 tidigare anställda hos R W Nissen AB. Företaget specialiserade sig huvudsakligen på import av emballageprodukter av polyeten från Finland, Japan och Kina. Målsättningen var från början att profilera sig inom plastindustrin med ett brett sortiment av påsar, säckar och filmer.

Polynova Nissen AB

År 1999 beslöt Polynova Nordic AB och R W Nissen att gå samman, vilket skedde året därpå genom en fusionering, och Polynova Nissen AB bildades. Företaget, vars huvudkontor ligger i Stockholm, har idag ett stort distributionsnät, som i huvudsak omfattar norra Europa och Nordamerika.

År 2007 grundades dotterbolaget  Polynova Nissen Inc i Naperville, IL i USA. Bolaget är nu väl etablerat på den nordamerikanska marknaden och har en mycket god tillväxtpotential. Klicka här för att komma till Polynova North America’s hemsida.

År 2009 öppnade Polynova Nissen AB även ett inköpskontor i Shenzhen, Kina, med lokal personal på plats för att komma närmare marknaden och få en effektivare leveranskontroll.

Med vårt välutvecklade globala nätverk av produktionspartners och långa branscherfarenhet strävar vi efter att vara rätt partner att fylla just era behov av emballagelösningar – allt från ett och samma företag.

Certifikat