Kvalitet

Kvalitet

Hos oss innebär inte ett bra miljöval avkall på kvalitet, vår ambition är att alltid ligga i främsta ledet vad gäller kvalitet, service och miljöengagemang.

Polynova Nissens produkter används i stor utsträckning för att skydda andra varor, ofta av stort ekonomiskt värde. Därför ställer vi i alla lägen höga krav på kvalitet – våra produkter ska vara funktionella och lätta att använda. Vi arbetar ständigt för att förbättra våra produkter, ofta tillsammans med våra kunder, med både kvalitet och miljö i åtanke.

Med vår långa erfarenhet kan vi guida er till bra miljöval som även klarar strikta kvalitetskrav. Kontakta oss för mer utförlig information om vårt kvalitets- och miljöarbete samt om hur Polynova kan hjälpa er och era kunder att göra bättre miljöval.

Vår kvalitetspolicy

Vår verksamhet bygger på våra kunders och intressenters upplevelse av oss. Deras behov, krav och förväntningar är det som ska styra vårt arbete. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet.

Vi ska vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet. Därför ska alla våra processer, vårt bemötande och arbetssätt kännetecknas av högsta kvalitet.

Detta uppnår vi genom att:

• Vi ska förstå och tillgodose kunders behov.

• Våra produkter och tjänster ska levereras i tid.

• Vi ska överträffa kundens förväntningar.

• Vi ska vara den självklara och konkurrenskraftiga leverantören.

• Genom aktivt förändringsarbete se över, förbättra och effektivisera alla våra processer utifrån kundens synvinkel och önskemål.

• Ledningen ska kontinuerligt stödja, samordna och följa upp vårt kvalitetsarbete.

• Vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa vår kvalitetsmålsättning.

• Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att vara kreativa i förbättringsarbetet och i kundernas upplevelse av vårt arbete.

• Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer och ge den bästa servicen.

• Ledningen ska säkerställa att medarbetarna är kompetenta, engagerade och ges möjlighet till utveckling och att nå målen.

• Vi följer även i övrigt lagar, avtal och bestämmelser.

• Arbetsplatsen ska vara miljövänlig.

• Arbetsplatsen ska vara säker och bra ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Certifikat