Miljö

Miljö

Visste du att vi i Norden, tillsammans med Tyskland, är världsledande på att återvinna de plastprodukter vi använder?

På Polynova Nissen strävar vi efter att uteslutande arbeta med produkter som har en låg miljöbelastning och huvuddelen av våra plastprodukter tillverkas av råvaran polyeten (PE). Vi stödjer FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen som gör en mycket viktigt jobb med att se till att det svenska folket är medvetna om att det inte är plasten som förorenar – det är människan. Med information och utbildning kan vi lära oss en hel del om plaståtervinning.

Filmen visar processen för återvinning av plastemballage på ett mycket lärorikt sätt. Enligt FTI är plast ett material som kan återvinnas många gånger – hur många får du veta i klippet. Tack till FTI för lånet av filmen!

Plast – ett bättre miljöval

Polyeten är ett helt organiskt material som är mycket energieffektivt att producera. Tack vare plastens låga vikt minimeras även miljöbelastningen vid transport och lagerhantering. En polyetenprodukt kan återvinnas många gånger innan den slutligen går till förbränning i ett värmeverk. Vid förbränning bidrar polyetenplast, med sitt höga och mycket rena energiinnehåll, till att nödvändig temperatur uppnås och annat bränsle, såsom dieselolja, behöver därför inte tillsättas. De enda biprodukterna vid förbränningen av polyetenplast är koldioxid och vatten.

polynature
Polynova Nissen strävar kontinuerligt efter att erbjuda alternativa produkter som värnar om miljön.

En stor del av Polynova Nissens sortiment tillverkas av 100 % återvunnen råvara. Våra miljöcertifierade sopsäckar PolyBLUE är producerade av plast som redan använts i samhället, återinsamlats och blivit nya produkter, s.k. PCR-plast. Håll även utkik efter våra biologiskt nedbrytbara produkter under varumärket polyNATURE™.

Vår miljöpolicy

Polynova skall genom kunskap, erfarenhet och lyhördhet erbjuda produkter och tjänster som genererar största möjliga kundnytta och ta hänsyn till miljö i vårt dagliga arbete. Med ordning och reda, och genom att göra rätt från början, skall kunniga medarbetare skapa förtroendefulla relationer med kund och leverantör.

Vi skall ständigt förbättra vårt miljöarbete. Lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav skall uppfyllas och om möjligt överträffas.

Branschen som Polynova verkar i präglas av produkter tillverkade av oljebaserad råvara. Kundens användningsområde och även lagstiftning påverkar av vilken råvara produkterna skall vara tillverkade och om produkter tillverkade av råvara med mindre miljöpåverkan är tillämpliga. Som ett led i att ständigt förbättra vårt miljöarbete ska Polynova – i den mån det är möjligt – verka för att produkter baserade på råvaror med minsta möjliga miljöpåverkan väljs i första hand.

Detta uppnår vi genom att:

• leverera produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav, behov och förväntningar samt uppfyller gällande lagkrav för verksamheten

• vid våra inköp av egna förnödenheter och utrustning välja produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt

• i första hand välja leverantörer som själva aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning.

• vid val av produkter ta hänsyn till produktens miljöpåverkan, d.v.s. att i första hand om möjligt välja produkter baserade på återvunnen råvara i stället för oljebaserad råvara

• bevaka marknaden för nya alternativ med mindre miljöpåverkan

• ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster med en ständigt minskad miljöbelastning

• informera våra kunder om miljömärkta och miljöanpassade produkter och tjänster

• aktivt verka för att våra medarbetare är engagerade, motiverade och kompetenta

• motivera och utbilda våra medarbetare till att vara delaktiga i vårt miljöarbete

• samverka med våra leverantörer och därmed utveckla miljöanpassad logistik, produkter och förpackningar

• hushålla med resurser och ha högsta möjliga nivå på återvinning

• beakta resurssnålhet vid val av produkter och vid planering av transporter och resor
Certifikat