Våra certifikat

Våra certifikat

Vi ställer höga kvalitets- och miljökrav på alla processer i vår verksamhet och är ISO-certifierade enligt 9001 samt 14001. Vi är anslutna till FTI – näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

Certifikat